Languages

Hranáč Friedricha Falckého

description

Zvyk zavazuje krále doprovodit svou korunovaci ražbou medailí rozdávaných a rozhazovaných mezi přítomné. Většina jich bývala menších a stříbrných, ale dvořanům a vyšším úředníkům byly určeny i těžší zlaté kusy, v tomto případě navíc ještě ražený jako hranáč, dodatečně upravený k nošení jako drobný šperk. Současník také zaznamenává, že „mince zlatá rozdávána, stříbrná chase házena". Železa zhotovil rytec pražské mincovny Konrad Greuter, o ražbu podělila se pražská a kutnohorská mincovna. Za králem z kostela jdoucím házela se mezi lid větší a menší mince zlatá a stříbrná. Na větších groších po jedné straně byla koruna královská, kteroužto drželo pět ruk na znamení provincií přivtělených, z jejichžto snešení společného falckrabě za krále zvolen a korunován. I mezi rozhazované stříbrné medaile bylo přidáno něco zlatých kusů.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Numismatická sbírka
fund
Medaile a žetony, faleristika
type
Odznaky a medaile
subject author
Hans Konrád Greuter
dating
17. století, 1619
origin
Bez určení
dimension
Výška: 2,7 cm, Šířka: 2,7 cm
material
Zlato
technique
Ražba
inventory number
H5-15161

next subjects