Languages

Radeckého medaile

description

Český šlechtic a rakouský maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče (1766-1858) se už za svého života stal vojenskou legendou. V Praze mu byl pomník postaven ještě v roce jeho smrti, na Malostranském náměstí, odlitý z ukořistěných děl italského tažení. Po roce 1918 byl pomník odstraněn, dnes je v Národním muzeu. Jezdecký pomník ve Vídni byl sice postaven až třiatřicet let po pražském, na náměstí Am Hof a později přenesen na Stubenring, je zde ale dodnes. Na rozdíl od Prahy má také Vídeň Radeckého ulici, náměstí a most. Na počest velkého vojevůdce složil J. Strauss dodnes oblíbený Radeckého pochod.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Numismatická sbírka
fund
Medaile a žetony, faleristika
type
Odznaky a medaile
subject author
Anton Scharff
dating
19. století, 1891
origin
Bez určení
dimension
32 x 45 cm
material
Zlato
technique
Ražba
original owner
Pozůstalost Františka Illeka, chráněno autorskými právy
inventory number
Radeckého medaile

similar subjects