Languages

Fotokopie - Helena Salichová - autoportrét

description

Fotokopie - Helena Salichová (1895-1975) - autoportrét.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Sbírka Slezského ústavu
type
Historické sbírky
subject author
fotopracoviště Slezského ústavu ČSAV
dating
20. století, 2. pol. 20. stol.
origin
Česká republika, Opava
dimension
17 x 22,5 cm
material
Fotografický film, fotopapír
technique
Fotografický proces, fotografie
original owner
fotoarchiv Sleszkého ústavu ČSAV
copyright
Slezské zemské muzeum
inventory number
SÚ 253

next subjects