Languages

Iniciála D: Vjezd Krista do Jeruzaléma

description

Malba s Vjezdem Krista do Jeruzaléma je iluminací, která byla původně, dříve než se stala součástí šlechtické sbírky, ve spojení s textem součástí liturgické knihy, patrně graduálu. Podrobné informace v připojeném souboru PDF.

institution
Státní hrad Švihov
subcollection
Mobiliární fond Švihov
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
anonym
dating
15. století, druhá třetina
origin
Itálie
dimension
14 × 17 cm
material
Pergamen
technique
Malba
original owner
Hubert Karl de la Fontaine
literature
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventory number
SV00422
previous subject next subject

similar subjects