Languages

Madona s třešněmi

description

Obraz Madony s třešněmi je pramenně doložen již k roku 1662, kdy byl zaznamenán ve schwarzenberském inventáři na Hluboké a v tomto později zestátněném fondu se nachází dosud. K pořízení díla mohlo dojít například v rámci diplomatických aktivit Schwarzenbergů. Zobrazená Madona reprodukuje oblíbený typ Madony s třešněmi, který namaloval Jan Gossaert, zv. Mabuse, zřejmě poprvé kolem roku 1515. Drobný deskový obraz se nachází v muzeu Mauritshuis v Haagu v Nizozemí a představuje nejstarší zpracování ikonické kompozice Madony se zavinutým dítětem. Gossaertova kompozice byla kopírována až systematicky. Autoři přejímali doslovně výjev matky s dítětem a volba detailů prostředí a pojetí výhledu z okna byly variovány. Malba z Hluboké se nejvíce blíží variantě obrazu uchovávané v Lucce, v Museo Nazionale di Palazzo Mansi připisovaná Gossaertovi. Autorství i lokalita vzniku v případě hlubocké malby zůstává anonymní. Některé znaky díla nesou spojitost s produkcí antverpské dílny Pietra Coeck van Aelst. Originalita pozadí a také charakter a kvalita malby obecně odkazují k oblasti historických dílenských kopií nizozemského okruhu. Podrobné informace v připojeném PDF.

institution
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
subcollection
Mobiliární fond Hluboká nad Vltavou
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Pieter Coeck van Aelst (1502–1550) – následovník
dating
16. století, poslední třetina
origin
Belgie, Antverpy (?)
dimension
výška 109 cm, šířka 69 cm
material
Dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Hluboká, schwarzenberské sbírky na zámku, kde prameny doloženo již v roce 1662
inventory number
HL15299

similar subjects