Languages

První dělnická olympiáda v Americe

description

Provolání čs. dělnických tělocvikářů krajanské veřejnosti v Americe!

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka tělesné výchovy a sportu
fund
Archiv tělesné výchovy a sportu
group
Dělnické tělocvičné jednoty
type
Archiválie
dating
20. století, 1936
origin
USA
dimension
28x21,5 cm
material
Papír
inventory number
f. Dělnické tělocvičné jednoty, k. 30, inv. č. 692
previous subject next subject

similar subjects