Languages

Poštovní a cestovní mapa

description

Z roku 1724 pochází poštovní a cestovní mapa od hamburského vydavatele Johanna Christopha Kissnera, zachycující rozsáhlá území Německa včetně dnešního Polska, Českých zemí, Rakouska a Nizozemí. Původně patřila do souboru čtyř map, které byly součástí cestovní příručky (itineráře) „Die vornehmsten Europaeischen Reisen“ od téhož vydavatele. Pro cestující veřejnost se mapy prodávaly také samostatně. Rytcem byl G. I. Haupt, působící na přelomu 17. a 18. století v Augsburku. Měřítko je v německých mílích a nechybí ani zeměpisné souřadnice. Pro vyznačení nadmořských výšek používá autor obvyklou pahorkovou neboli kopečkovou metodu. Ačkoliv hranice států na mapě vyznačeny nejsou, jednotlivá území jsou rozlišena panovnickými erby. Hlavní poštovní trasy spojující nejdůležitější evropská města jsou zakresleny v podobě dlouhých (celá míle) a krátkých přerušovaných (půlmíle) čar.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Mapy
type
Mapy
dating
18. století, 1724
document publisher
Johann Christoph Kissner
language
němčina
origin
Německo, Augsburg, Německo
dimension
400 x 320 mm
material
Papír
technique
Nezařazeno
photo author
Poštovní muzeum
copyright
Česká pošta s. p.
literature
Kramář Jan, Sbírka poštovních map, in: Poštovní kurýr 7-8/2005, str. 8-10, Poštovní kurýr 9/2005, str. 108-110, Poštovní kurýr 10-11/2005, str. 124-126.
inventory number
MA 787

next subjects