Languages

Portrét Jakoba Rettiga (nezn. autor)

description

Jakob Rettig (*1726 - † 16.1. 1806 Uničov) je zde vyobrazen jako hofmistr olomouckého světícího biskupa Jana Karla hraběte Scherffenberga. Rettig se později stal dědičným poštmistrem (19.11. 1765-14.5. 1800), když 19.11. 1765 koupil litovelskou poštovní stanici a hostinec U žlutého lva s výčepním právem od vdovy po předchozím poštmistrovi Martinu Bösovi. Poštu řídil až do 15.5. 1800, kdy ji převedl na svého syna Karla. Jeho manželkou byla dcera litovelského lékárníka Antonie Schracková. Po smrti svého tchána Karla Schracka se v roce 1782 stal rychtářem a jedním ze 4 purkmistrů Litovle. Portrét je jedním ze tří obrazů galerie rodiny dědičných poštmistrů Rettigových. Jejich mimořádnost nespočívá v uměleckém provedení (jde o běžnou portrétní malbu), nýbrž ve skutečnosti, že jde právě o příslušníky tří generací poštmistrovského rodu, který úspěšně podnikal v oblasti poštovních služeb od poloviny 60. let 18. stol. do konce 19. století, kdy byla litovelská dědičná pošta vykoupena státem. S ohledem na sbírkotvornou činnost muzea je pozoruhodné, že všechny tři portréty byly zaměstnancům Poštovního muzea známy nejpozději od roku 1944, kdy se dostaly do sbírky v podobě fotokopií. Muselo však uplynout dalších 65 let než se muzeu naskytla jedinečná a neočekávaná příležitost k jejich odkoupení od soukromého majitele.

institution
Poštovní muzeum
subcollection
Obrazy a plastiky
type
Malířství, kresba a grafika
dating
19. století, Počátek 19. století
origin
Olomoucký kraj, Litovel, Morava
dimension
výška obrazu 70 x šířka obrazu 58 cm
material
Plátno
technique
Nezařazeno
photo author
Jan Kramář
copyright
Česká pošta s. p.
inventory number
O 151

next subjects