Languages

Portrét Melchiora z Redernu se synem Kryštofem (?)

description

Portrét muže s chlapcem byl součástí sbírek rodu Clam-Gallasů, jejichž předkové, Gallasové, získali frýdlantské sídlo i panství po předchozích majitelích, Albrechtovi z Valdštejna a po rodu Redernů, jenž vlastnil Frýdlant mezi lety 1558–1620. Při romantických úpravách zámku ve druhé polovině 19. století vložili Clam-Gallasové tento dvojportrét spolu s dalšími podobiznami do nově pořízeného dřevěného táflování přijímacího pokoje prvního patra zámku. Pouze tato malba pochází ze 17. století, ostatní jsou kopiemi. Podle tradice byl tento portrét považován za podobu Melchiora z Redernu a jeho syna Kryštofa.

institution
Státní hrad a zámek Frýdlant
subcollection
Mobiliární fond Frýdlant
type
Malířství, kresba a grafika
dating
17. století, po 1600
origin
Evropa, střední, Čechy
dimension
výška 1210 mm, šířka 900 mm
material
Plátno, dřevo, barva olejová
technique
Olejomalba
original owner
Frýdlant
literature
Podoby a příběhy: Portréty renesanční šlechty, Lukášová, Eva - Klapetková, Olga - Hyťha, Lukáš (eds.), Praha 2017 (autorka hesla Eva Lukášová)
inventory number
F-04423/001

similar subjects