Languages

Žena se skarifikací na rameni stojící před chýší z listí, míšenka Bambuti a Balese

similar subjects