Languages

Panna Maria Rušánská

description

Milostná socha P. Marie Rušánské v Jičíně. Alegorický aparát a citáty.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Götz (Göz) et Klauber
dating
18. století, 2. třetina 18. století
origin
Německo, Augsburg
dimension
Výška: 12 cm, Šířka: 7,3 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
milostný obraz, Panna Maria Rušánská, Jičín, Jitschin, jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo
inventory number
GS 980

similar subjects