Languages

Čtrnáct sv. Pomocníků

description

Oltář Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Autor neznámý
dating
18. století, 3. třetina 18. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 15,1 cm, Šířka: 9,4 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
oltáře, retábly, Kadaň, Kaaden, Čtrnáct svatých pomocníků, františkáni
inventory number
GS 1006

similar subjects