Languages

Sv. František Xaverský

description

Smrt sv. Františka Xaverského. České průvodní texty.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Arnold, Johann
dating
18. století, 2. třetina 18. století
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 14,6 cm, Šířka: 8,9 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo, sv. František Xaverský
inventory number
GS 1011

similar subjects