Languages

Sv. Helena

description

Sv. Helena císařovna. Ilustrace z desetisvazkové edice Wyobrazení a krátké žiwota wypsánj oslawených Služebniku a přatel Božich, Praha 1817 ad. (též německy), kn. 4.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Bohmann Peter - Erben
dating
19. století, Kolem roku 1820
origin
Hlavní město Praha
dimension
Výška: 15,6 cm, Šířka: 9,9 cm
material
Papír
technique
Mědiryt, Rytina tečkovací
photo author
Jan Pařez
key words
panovníci, panovník, panovnice, kříž, krucifix, Ukřižovaný, císařové, císařovny, císařovna
inventory number
GS 2013

next subjects