Languages

Skorošická kalvárie

description

Černobílá pohlednice s pohledem na kamenný kříž s korpusem Krista a u paty kříže je v barokním pojetí zpodobněna plačící Máří Magdaléna, vlevo od kříže P. Marie se sepnutýma rukama, vpravo sv. Jan Evangelista, oba v prosebných a bolestných pózách vzhlížejí k Ukřižovanému. Autorem je patrně Bernard Kutzer, vznik v letech 1847-1849. Pod snímkem signatura autora snímku a datace. Na druhé straně předtisk pro adresu, tužkou německy popiska a razítko "Eigentum Albert Sauer". Vroubkovaný okraj.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
27/92
dating
20. století
publisher
Bruno Klamt, Friedeberg
origin
Olomoucký kraj, Skorošice / Gurschdorf
dimension
13,5 x 8,5 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice místopisná
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 9.806

similar subjects