Languages

Koberec s vevázanými nápisy

description

Jde o dílo po mnoha stránkách atypické, spojující jisté rustikální charakteristiky s vysoce sofistikovanými. Na jedné straně má zřetelně delší pravou oproti levé boční straně, což bývá časté u vesnické a kočovnické produkce. Ne zcela pravidelná je i jeho skladba se dvěma nestejně velikými pravoúhlými poli oddělenými příčným břevnem. V kontrastu s tím stojí jeho, vzhledem k velikosti, obzvlášť vysoká hustota vazby i jeho výtvarná kompozice. Velmi složitá, netradiční je ornamentika široké bordury, tvořená propojenými kartušemi s vně vystupujícími hroty. Přes rohy bordura přechází v tzv. perské vedení, tedy plynule, s dodržením přísné symetrie. Na příčném břevně je naproti tomu zcela klasická ornamentika typu šáh abbás. Udivuje výplň vnější úzké bordury v podobě meandru v typicky čínské modifikaci. Nejzajímavější je zcela ojedinělé řešení většího spodního obdélného pole. V ploše jeho středového útvaru připomínajícího modlitební mihráb a složeného z husté černé mřížky je sedm pravidelně rozmístěných pravoúhlých kartuší s kaligraficky provedenými nápisy s verši velkého perského básníka 12. století Omara Chajjáma. Koberec představuje velmi přitažlivé textilní dílo, provedené zhruba v meziválečném období, patrně na individuální objednávku dle individuálního výtvarného návrhu, snad s přímou účastí vzdělaného zadavatele díla. Jeho bližší provenienci nelze určit. Osnova: bílá bavlna, 110 přízí na dm. Útek: bílá bavlna, 2 za řadou uzlů, 66 uzlů na dm. Vlas: vlna, asymetrický uzel na 2 osnovních přízích, 3 630 uzlů na dm². Příčné okraje: tkané zakončení a osnovní třásně. Podélné okraje: kulaté obtáčení přes 2 osnovní příze, červená vlna.

institution
Státní zámek Kozel
subcollection
Mobiliární fond Kozel
type
Oděvy a textil
dating
20. století, 20.–30. léta
origin
Asie, Írán
dimension
délka - 352 cm, šířka - 212 cm
material
Vlna, bavlna
technique
Tkaní
original owner
koupě
literature
Štulc, Josef - Klimtová, Zdenka - Chudárek, Zdeněk - Dřevíkovská, Jitka: Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. Praha 2014, str. 45, č. kat. 34 (autor hesla Josef Štulc)
inventory number
KZ03729

next subjects