Languages

Vyhláška o dani z příjmu

description

Tištěná vyhláška vyzývající zaměstnavatele, aby pro účely daně z příjmů na rok 1903 nahlásili do 20. listopadu zaměstnance s platem převyšujícím 1200 K ročně.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
20. století, 27.8.1902
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, Registratura Národního muzea, 1902, č. 1333, 27. 8. 1902

next subjects