Languages

Angelo Maria Quirini (brixenský biskup)

description

Don Angelus Maria Quirinus, Venetus Episcopus Brixinensis, Ord. S. Benedicti … Presbyter Cardinalis … (1680 - 1755). Původně z díla: CONLIN, Roma Sancta sive Benedicti XIII. … , A. V. 1726 (další vydání).

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Kolb, Johann Christoph
dating
18. století, Po roce 1727
origin
Německo, Augsburg
dimension
Výška: 21,2 cm, Šířka: 16,5 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Jan Pařez
key words
Itálie, biskupové, arcibiskupové, Tyrolsko, Brixen, heraldika, církevní hodnostáři
inventory number
GS 3910

similar subjects