Languages

Pojištění sbírek

description

V roce 1902 mělo Muzeum své sbírky pojištěny u Pražské městské pojišťovny – dopis s výzvou k obnovení pojištění.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
20. století, 1902
origin
Česká republika, České země
material
Papír
technique
Tuš
inventory number
ANM, Registratura NM, inv.č.1471

next subjects