Languages

Česká Ves na historické pohlednici (60. léta 20. století)

description

Černobílá pohlednice / fotografie. Na snímku obec Česká Ves, v pozadí výběžky Rychlebských hor. Nevyplněná, text popisky na zadní straně: "Jeseníky - Česká Ves. Údolí říčky Bělé je ve svém průběhu provázeno řadou obcí, pro jejichž půdorysnou disposici je charakteristické velim protáhlé ulicové uspořádání. Jednou z nich je také známá Česká Ves, vyhledávané turistické a rekreační místo přechodné severní oblasti masivu. - Poměrně mladá ves, je také proslulá průmyslovou výrobou řetězů."

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
27/92
alternate name
Jeseníky - Česká Ves
subject author
L. Žáček
dating
20. století, 60. léta 20. století
document publisher
Orbis Praha
origin
Olomoucký kraj, Česká Ves / Böhmischdorf
dimension
14,5 x 10,2 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 9.872

similar subjects