Languages

Keramický džbánek

description

Džbánek s baňatým tělem a prožlabeným páskovým uchem napojeným výrazným nálepem. Páskové ucho je přichyceno nahoře na zaobleném a mírně rozšířeném okraji a dole na maximálním průměru výdutě v horní třetině výšky džbánku. Podhrdlí zdobí obvodová linka, dvojice rovnoběžných linek je vedena též níže po obvodu těla nádoby v její horní třetině, nad dolním přílepem ucha. Povrch nádoby je neglazovaný, hrubší, zbarvený od odstínů béžové po hnědou, tmavě šedou až do černé barvy. Materiál má makroskopickou zrnitost a nese známky oxidačního výpalu. Nádoba s lepenými zlomky keramiky.

institution
Státní hrad Litice
subcollection
Mobiliární fond Litice
type
Archeologické sbírky
dating
15. století, 2. polovina
origin
Evropa, střední, Čechy
dimension
výška 15,1 cm, šířka 13 cm (maximální), průměr 11,4 cm (okraje), průměr 8 cm (dna)
material
Keramika
technique
Vypalování, hrnčířský kruh
original owner
Litice
literature
NEKUDA, Vladimír - REJCHERTOVÁ, Květa: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Moravské museum, Brno 1968. VAŘEKA, Pavel: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách. (in) Archeologické rozhledy 50.
inventory number
LT00008

similar subjects