Languages

Zděný větrný mlýn se statkem v Lichnově

description

Vyobrazen je původně třípodlažní větrný mlýn holandského typu sestávající z mohutného omítaného zděného válce se vstupem na východní straně, nepravidelně umístěnými obdélnými okenními otvory a neobvykle i nikou pro sochu, obraz nebo kříž na západní straně.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Umělecké sbírky
subject author
Heinrich Kinzer
dating
20. století, 1903
origin
Moravskoslezský kraj, Slezsko
dimension
17,6 x 25,2 cm (list), 12,8 x 19,2 cm (motiv)
material
Papír
technique
Akvarel, Lisování
original owner
1913 zakoupeno od autora
literature
ŠOPÁK, Pavel a kolektiv, Město - zámek - krajina. kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012, s. 284.
inventory number
U 228 A

similar subjects