Languages

Inkviziční tribunál

description

Leták s karikaturami vůdců zemí Varšavského paktu odkazující na kostnický koncil - A. Brežněv a spol. jako inkvizitoři.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Dokumentační sbírka Černá kniha
group
Plakáty 1968
type
Plakáty a letáky
dating
20. století, 1968
origin
Česká republika, Čechy
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
1968/38

next subjects