Languages

Umístění busty V. V. Tomka do Pantheonu

description

Zemský výbor království Českého dává souhlas, aby byla v Pantheonu Muzea umístěna busta historika a dlouholetého jednatele muzejní Společnosti JUDr. Václava Vladivoje rytíře Tomka u příležitosti jeho 85. narozenin, podepsán nejvyšší zemský maršálek Jiří Kristián kníže z Lobkovic. Na slavnost konanou 4. června 1903 byli pozváni všichni zaměstnanci Muzea.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
20. století, 28. a 30.5. 1903
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
Archiv NM, RNM 1903, č. 880 a č. 876

next subjects