Languages

Výstražná tabule Hraniční pásmo

description

Hraniční pásmo vzniklo od roku 1951 jako reakce na neklesající počet útěků a ilegálních přechodů přes státní hranici po roce 1948. Hraniční pásmo mělo, podle členitosti terénu, šířku od 4 do 10 kilometrů; většina vesnic, které se v této oblasti nacházely, byla do roku 1959 vysídlena a srovnána se zemí. Ochranou státní hranice byla podle zákona z roku 1951 pověřena pohraniční stráž, vytvořena podle sovětského vzoru. Hraničním pásmem probíhal drátěný zátaras s kontrolním orným pásem pro zjištění stop narušitele, do roku 1965 pod vysokým elektrickým napětím. Celý zátaras se nacházel v dostatečné vzdálenosti od státní hranice, aby případný narušitel byl, po překonání zátarasu, zadržen na území Československa, ale byly prokázány případy, kdy pohraničníci narušitele přivedli zpět z území cizího státu. Od roku 1966 byl systém tří plotů nahrazen signální stěnou. Dle současných informací zahynulo při pokusu o přechod státní hranice 450 civilistů, z řad pohraniční stráže zemřelo ve službě 654 jejích příslušníků.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Exteriér (kolorit)
type
Vlajky a prapory
dating
20. století, 1950-1980
origin
Česká republika, Československo
dimension
Výška: 50 cm, Šířka: 46 cm
material
Kov, smalt
technique
Smaltování
inventory number
H8-19913
previous subject

similar subjects