Languages

Fotografie budovy matičního gymnázia v Opavě

description

Fotografie opavského městského šlechtického paláce, který v závěru 19. století získal spolek Matice opavská od hraběte Hanse Wilczeka. V objektu bylo posléze v roce 1883 otevřeno soukromé matiční gymnázium, které bylo prvním gymnáziem s českou vyučovací řečí na území tehdejšího tzv. Rakouského Slezska.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Historická podsbírka
type
Historické sbírky
dating
19. století, závěr 19. století
period/culture
Počátek 20. století, Rakousko-Uhersko
language
Čeština
origin
Moravskoslezský kraj, Opava
dimension
16, 5 x 21 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces, černobílá fotografie
original owner
Převedeno z knihovny Slezského muzea v Opavě
photo author
Ondřej Haničák
copyright
Slezské zemské muzeum
literature
HANIČÁK Ondřej: Matice opavská a spolkový život ve Slezsku. Příležitoský tisk stejnojmenné výstavy. Slezské zemské muzeum. Opava 2017.
inventory number
D 7219
Related virtual exhibitions
Matice opavská

next subjects