Languages

Madona z Mariazell

description

Madona s dítětem, ikonografický typ mariazellský. Rutinní lidová řezbářská práce. Madona sedí na trůně s Ježíškem na klíně. Oba mají na hlavách masivní barokní pozlacené koruny. Madona je zobrazena ve zlatém rouchu s modrým zlatě lemovaným a červeně podloženým maforiem. Atributy - jablko v rukou dítěte, hruška v levé ruce matky. Na zadní ploché hnědě polychromované straně pečeť s textem SIGILLUM CELLMARIAN:STYRI.E:.

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Etnografická podsbírka
type
Etnologické a etnografické sbírky
dating
19. století
origin
Moravskoslezský kraj, Slezsko
dimension
V - 66 cm
material
Dřevo
technique
Dřevořezba, Polychromovaná dřevořezba
original owner
Převod, z Horního Benešova
inventory number
N 7022

similar subjects