Languages

Dětská ozdravovna ve Zlatých Horách (pohlednice)

description

Černobílá (ve světle hnědém tónu) pohlednice se snímkem na čelní stranu Státní dětské ozdravovny ve Zlatých Horách, na schodišti skupinka dětí. Na zadní straně perem český text, adresát Marie Turhanovská, v nemocnici v Opavě; ofrankovaná známka s Janem Husem, razítko Jeseník, patrně rok 1952 (odpovídá vydání známky).

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice
type
Historické sbírky
accession number
11/97
alternate name
Zlaté Hory, Státní dětská ozdravovna
dating
20. století, asi 1952
publisher
Nakladatelství Orbis Praha
origin
Olomoucký kraj, Zlaté Hory / Zuckmantel
dimension
14 x 9 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
pohlednice místopisná
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 13.040

similar subjects