Languages

Text desatera božích přikázání

description

Připomínka tolerančního patentu v klasicistním rámu, zdobený kalichem a habsburským erbem.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Etnografická sbírka
fund
Lidová víra
type
Náboženství, církev, kult
dating
18. století, přelom 18. a 19. století
origin
Bez určení
dimension
47 x 42 x 12 cm
material
Papír
inventory number
H4-NČ-4727
Related virtual exhibitions
Lidová víra

similar subjects