Languages

Rudolfova restaurace na Biskupské kupě (poštovní dopisnice)

description

Poštovní černobílá dopisnice s pohledem na Rudolfovu restauraci na Biskupské kupě (Bischofskoppe) u Zlatých Hor. Uprostřed postavy tří mužů. Ve spodní části určené pro text přítisk "Rudolf´s Restauration auf der Bischofskoppe" a údaj o vydavateli a tiskaři. Zadní strana s tzv. dlouhou adresou nevyplněna.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická podsbírka
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice místopisné
subgroup 1
Zlaté Hory
type
Historické sbírky
accession number
119/69
alternate name
Rudolf's Restauration auf der Bischofskoppe.
subject author
A. Fabian u. Comp., Breslau (tiskař)
dating
Přelom 20. a 21. století, 1907 TAQ
publisher
C. Schröter, Breslau
origin
Olomoucký kraj, Zlaté Hory, Biskupská kupa / Bischofskoppe
dimension
13,6 x 9,3 cm
material
Papír
technique
Světlotisk
media type
pohlednice
original owner
starý sbírkový fond
photo author
Markéta Kobierská
literature
https://www.muzeumjesenik.cz/cz/sbirky/17-dil-osmy-turecky-krcmar-pod-biskupskou-kupou-stare-dobre-casy-v-hostinci-rudolfsheim.html
inventory number
H/JE 4.846

similar subjects