Languages

Gräfenberg (poštovní dopisnice)

description

Poštovní dopisnice quodlibetová se třemi výjevy z jesenických lázní: 1/ tzv. Rodný dům Vincenze Priessnitze (Das Materne Haus); 2/ dům č.p. 77/39 (Das Steinerne Haus); 3/ Velký léčebný dům (Das grosse Curhaus mit Restauration). V pravé spodní čtvrtině určené pro text "Grüss aus Gräfenberg" a tužkou psaný německý text. Dole údaj o vydavateli. Mezi snímky květinová dekorace. Na zadní straně vyplněná tzv. dlouhá adresa (adresát Hans Friedrich do Josefova). Ofrankovaná známka s císařem Františkem Josefem I., razítko Gräfenberg b. Freiwaldau s datem 19. 7. 1900 a razítko Josefov / Josefstadt.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická
fund
Lázeňství
group
Gräfenberg
type
Historické sbírky
accession number
308/64
alternate name
Gruss aus Gräfenberg, Das Materne Haus, Das Steiner Haus, Das Grosse Curhaus mit Rastauration
dating
19. století, 1900
publisher
Anton Blažek, Freiwaldau (Gräfenberg)
origin
Olomoucký kraj, Lázně Jeseník / Gräfenberg
dimension
14,1 x 9,1 cm
material
Papír
technique
Knihtisk
media type
pohlednice
original owner
starý sbírkový fond
photo author
Markéta Kobierská
inventory number
H/JE 4.930

next subjects