Languages

Synagogální pokrývka

description

Synagogální pokrývka sešitá ze čtyř kusů povijanů na Tóru, zhotoveného z pleny, kterou byl chlapec ovinut při obřízce. Kromě zajímavých ikonografických prvků, v tomto případě ze zvířecí i rostlinné říše, nesou povijany i důležitou informaci o jejich donátorech, jejich jméno, kdy, komu a někdy i kde se narodili. Zvláštností této pokrývky je vyšívaný svatostánek s deskami Desatera.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka textilu
type
Oděvy a textil
dating
18. století, 1761
origin
Hlavní město Praha, Čechy, Praha
dimension
820 x 785 mm
material
Plátno, Plátno, hedvábí
technique
Výšivka
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
059.735

next subjects