Languages

Portrét mladé dámy s pivoňkou

description

Portrét neznámé dámy s pivoňkou náleží ke starším a kvalitnějším pracím pražského židovského portrétisty Ignáce Perelese (později změnil příjmení na Perlsee). Dílo tohoto autora, žáka ředitele pražské Akademie výtvarných umění Františka Tkadlíka, je ve sbírkách muzea zastoupeno souborem podobizen spadajících datem svého vzniku do období druhé poloviny 19. století.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka vizuálního umění
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Ignác Pereles (Perlsee) (1823-1893)
dating
19. století, 1862
origin
Bez určení
dimension
845 x 685 mm
material
Plátno
technique
Olejomalba
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventory number
027.538

similar subjects