Languages

Alžběta Petrovna

description

Falzum: Půvabná, čistě a pečlivě malovaná miniatura s unyle sladkým výrazem idylicky krásné ruské carevny (1741-1762) je typickou akademickou napodobeninou z 2. poloviny 19. století. Snaží se pomocí falešného letopočtu (1750) vzbudit dojem, že pochází z poloviny 18. století, ale pouhé srovnání s pravou miniaturní podobiznou téže carevny (inv. čís. H2-140578) přesvědčivě dokazuje, že jde jen o historizující napodobeninu. Stylově odpovídá tato uhlazená malba ruskému carskému dvornímu portrétistovi Aloisu Gustavu Rockstuhlovi. V původní mosazné obroučce.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Asi Alois Gustav Rockstuhl (1877 -?) (připsáno)
dating
19. století, 3. čtvrtina 19. stol.
origin
Rusko, Sankt Petěrburg
dimension
Výška destičky: 10,4 cm, Šířka destičky: 8,7 cm, Výška s rámečkem: 18,0 cm, Šířka s rámečkem: 15,5 cm
material
Sklo, Slonovina, samet, hedvábí
technique
Akvarel, kvaš
original owner
Předalo Náprstkovo muzeum NM r. 1978 z pozůstalosti Naděždy Barvičové
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 315.
inventory number
H2-182180

next subjects