Languages

Adam Philippe, Comte de Custine

description

Custine (1740 - 1793). Původně z díla: UNSERE ZEIT, oder geschichtliche Übersicht der merkwürdigsten Ereignisse von 1789 - 1830, Stuttgart 1826 n.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Autor neznámý
dating
19. století, 1. třetina 19. století
origin
Bez určení
dimension
Výška: 11,2 cm, Šířka: 7 cm
material
Papír
technique
Litografie
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
francouzská revoluce, Francie, vojevůdci, vojevůdce, válečník
inventory number
GS 5836

next subjects