Languages

Nádraží v Dolní Lipové (čb. pohlednice)

description

Černobílá pohlednice s pohledem na část Dolní Lipové (součást obce Lipová-lázně) v blízkosti železniční stanice. Zcela vlevo obytný dům č. p. 340, tzv. Familienhaus. V popředí několik stavení, na protějším svahu železniční trať s nádražím, nad tratí odlesněný svah Smrčníku (Fichtenstein) s dobře patrnými lány. Ve spodní části prostor pro soukromou zprávu, v něm také popiska „Familienhaus u. Bahnhof mit den Fichtlichsteinen zu Nied.–Lindewiese" a údaj o vydavateli. Soukromý text (tužkou kurentem) vyplňuje krom pole pro zprávu také prostor oblohy ve snímku. Na zadní straně předtisk pro tzv. dlouhou adresu (adresát Josef Gröger do Opavy). Známka odstraněna. Obsahuje část otisku poštovního razítka „Nieder Lindewiese" a další razítko „Troppau" ze dne 19. 9. 1904.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Jeseník)
subcollection
Historická podsbírka
fund
Fotografie
group
Pohlednice a dopisnice místopisné
subgroup 1
k. ú. Lipová-lázně
subgroup 2
Dolní Lipová
type
Historické sbírky
accession number
33/2021
alternate name
Familienhaus u. Bahnhof mit den Fichtlichsteinen zu Nied.-Lindewiese.
dating
20. století, prošlá r. 1904
publisher
Anton Blažek, Freiwaldau (Gräfenberg)
origin
Olomoucký kraj, Lipová-lázně, Dolní Lipová / Nieder Lindewiese
dimension
13,6 x 9,2 cm
material
Papír
technique
Světlotisk
media type
pohlednice místopisná
original owner
dar (H. Z.)
photo author
Markéta Rušarová
key words
Lipová-lázně, Dolní Lipová, Nieder Lindewiese, železnice, nádraží
inventory number
H/JE 18.428

similar subjects