Languages

Lesmistr Johann N. Peschke (kabinetní portrét)

description

Kabinetní fotografie Johanna N. Peschkeho, lesmistra vratislavských biskupských statků pod správou Komorního ředitelství v Javorníku. Johann Nepomuk Peschke (1837–1900), rodák z Třemešné, absolvoval roku 1858 lesnickou školu na Úsově a nastoupil do služeb vratislavského biskupství. Působil v Heřmanovicích, Červené Vodě či v Žulové. Delší etapu pak strávil v revíru Železná u Vrbna, kde se kromě pracovních povinností zapojil také do veřejného dění (stál např. u zrodu místní školy). Přispíval rovněž do lesnických novin, byl členem mnoha sdružení vč. Moravsko-slezského sudetského horského spolku. V závěru kariéry vykonával funkci lesmistra v Žulové. Jeho dcerou byla spisovatelka Hedwig Teichmann, literárně činný byl rovněž syn Julius, vystupující pod pseudonymem Janus Sylvestris. Fotografie je součástí upomínkového alba zaměstnanců komorního ředitelství biskupských statků v Javorníku s fotografiemi komorních ředitelů a významných lesních zaměstnanců z 2. poloviny 19. století. Album fotografií bylo darem paní Leopoldiny Haubové správci javornického zámku Maxi Müllerovi (vložen darovací list z roku 1935). Uvnitř alba celkem 20 listů s ořízkou pro fotografie (většina fotografií v oválném ořezu, jeden kus v obdélníkovém), na okraji rámečku zpravidla popiska.

institution
Vlastivědné muzeum Jesenicka (sbírka Javorník)
subcollection
Historická podsbírka
fund
Obrazový fond
group
Fotografie portrétní
subgroup 1
Lesníci vratislavského biskupství
type
Historické sbírky
accession number
264/77
subject author
B. Hagara, Pest
dating
19. století, 2. polovina 19. století
origin
Maďarsko, Budapešť, Pešť
dimension
10,2 x 6 cm
material
Papír
technique
Fotografický proces
media type
sken (Epson Expression 12000XL)
original owner
starý sbírkový fond
photo author
Markéta Rušarová
literature
Matela, Matěj: Čestný fořt z jesenických lesů. Biskupský lesmistr Johann Nepomuk Peschke. Kulturní revue Olomouckého kraje. Olomouc 2022, č. 2, s. 15–20.
key words
Komorní ředitelství vratislavských biskupských statků Javorník, Johann Nepomuk Peschke, lesnictví
inventory number
H/JA 3.390/22

similar subjects