Languages

Adam Lonitzer (Lonicerus)

description

Adamus Lonicerus, Med. Physicus, Francf. ad Moenum (1528 - 1586). Původně z díla: I. Iacob BOISSARD: Icones & Effigies Virorum Doctorum, Frankfurt/M. 1597, 1645, 1650. Značeno.

institution
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
subcollection
Grafická sbírka
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Bry, Theodor de
dating
17. století, 1597 - 1650
origin
Německo, Frankfurt nad Mohanem
dimension
Výška: 14,4 cm, Šířka: 10,7 cm
material
Papír
technique
Mědiryt
photo author
Zuzana Nejedlíková
key words
botanik, Německo, přírodní vědy, učenci, učenec, lékaři, lékař
inventory number
GS 6504

next subjects