Languages

16. prosinec 1989

description

STOPA 1: Události a názory (provází Milan Schulz) - Zprávy z ČSSR (Návštěva Tomáše Baťi), Rozhovor s Petrem Pithartem především na téma prezidentské volby (Karel Kühnl); Personální změny ve vedení Komunistické strany; Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem (Lída Rakušanová); Rozhovor s Igorem Pleskotem, mluvčím Sdružení stávkových výborů (Karel Kühnl); Dopis českých horníků z uranových dolů; *CHYBÍ - celá STOPA 2: Zahraničně-politická část (provází Josef Porubský) - Vývoj v Bulharsku a v NDR, Sjezd lidových poslanců v Moskvě.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 16.12.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 020

next subjects