Languages

22. prosinec 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Egon Lánský, Ján Šalgovič): Pád rumunského komunistického režimu, profily osobností: Corneliu Manescu, Mircea Dinescu, Nikolae Ceausescu – chronologie vlády; Ohlasy rumunské revoluce v ČSSR (Ján Šalgovič); Vztahy USA a Panamy (Karel Jezdinský) | STOPA 2: Události v ČSSR (Ján Šalgovič), Mimořádný sjezd KSČ - shrnutí (Petr Brod), Druhá část rozhovoru s Rudolfem Battěkem (Egon Lánský), Svědectví bývalého vojáka z prvního pohotovostního pluku Ministerstva vnitra; Závěrečná část rozhovoru s Ludvíkem Vaculíkem (Lída Rakušanová); Rozhovor s Ivanem Gabalem (Ludmila Vítkovičová)

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 22.12.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 024

next subjects