Languages

23. prosinec 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Karel Moudrý, Vojtěch Vogel): Aktuální informace z Rumunska (Vojtěch Vogel); Události v ČSSR: Setkání ministrů zahraničních věcí ČSSR a NDR na česko-německých hranicích (Egon Lánský); Postřehy Karla Kühnla a Lídy Rakušanové z návštěvy ČSSR (Milan Schulz); Aktuality z Prahy (Ludmila Vítkovičová): Setkání Václava Havla s biskupem Jaroslavem Škavrdou, Setkání zástupců všech fakult UK v Karolinu | STOPA 2: Sjezd sociálně demokratické strany Německa v Západním Berlíně a účast zástupců čs. sociální demokracie; Rozhovor s Jánem Čarnogurským (Petr Brod, čtou Jan Hořejší a Marek Trojan), Komentář Jána Mlynárika o trezorových knihách; Zahraniční zpravodajství (Vojtěch Vogel): Litevský požadavek nezávislosti na SSSR, Otevření Brandenburské brány; Důsledky čínské okupace Tibetu (Minka Rybáková, čte Karel Nový), konec pořadu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 23.12.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 025

next subjects