Languages

19. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Milan Šulc, Petr Langer): Zprávy o zraněných studentech a rozhovor s Danou Němcovou z 19. 11. (Lída Rakušanová), Svědectví účastníků demonstrace 17. 11. (Heřman Chromý), Komentář Václava Havla, Komentář Jana Urbana z 18. 11. | STOPA 2: Komentář Oty Plávkové, Komentář Romana Kaliského; Dopis Josefa Zvěřiny Gustávu Husákovi; Jiřina Jirásková o divadelní stávce; Rozhovor s Milanem Kňažkem (Agneša Kalinová), Jakub Netopil informuje o dění v Praze v sobotu 18. 11., Společné prohlášení pražského městského výboru SSM a Vysokoškolské studentské rady - požadavek ustavení komise k prošetření násilností na demonstraci 17. 11., Zahraniční ohlas - článek účastnice demonstrace, americké novinářky Pauly Butturiniové v Chicago Tribune; Zahraniční zprávy (Petr Langer)

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 19.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 034

next subjects