Languages

20. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Agneša Kalinová): Shromáždění na Jungmannově náměstí v Praze 20. 11., Aktuální vstup ze shromáždění na Václavském náměstí (Heřman Chromý), Prohlášení studentů pražských vysokých škol z 20. 11., připojení výtvarníků, herců a pracovníků ČSTV ke stávce; Studentská stávka a manifestace v Brně; Komentář k vystoupení Františka Pitry (Lída Rakušanová); /19:59/ Založení Občanského fóra 19. 11. a jeho požadavky; Rozhovor s Emanuelem Mandlerem z Československé demokratické iniciativy (Milan Schulz); Přehled pondělního čs. tisku, Prohlášení pražských novinářů z 19. 11.; Připojení se vědců a umělců k protestnímu a stávkovému hnutí v Bratislavě; Rozhovor s Karlem Křížem o situaci v Realistickém divadle (Karel Moudrý); Zahraniční ohlasy (Egon Lánský): Protest Moskevské helsinské skupiny, Protest Pražského symfonického orchestru z Japonska | STOPA 2: Britské reakce (Eva Rajecká), Zahraniční zpravodajství (Petr Lukavec): Manifestace v NDR, Bulharsku a Pobaltí; Bulharsko - demonstrace v Sofii, Rumunsko – sjezd komunistické strany Rumunska, Poznámka k událostem v NDR (Petr Langer, čte Marie Klasová); konec pořadu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 20.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 035

next subjects