Languages

25. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (provází Karel Kühnl); První oficiální vystoupení Václava Havla jako zástupce OF v televizním vysílání; Propuštění některých politických vězňů; demonstrace na pražské Letné a v Bratislavě; Aktiv pražské komunistické strany; Projev kardinála Tomáška na na pontifikální mši za svatořečení Anežky České; Reportáže z pražské Letné (Petr Pospíchal) - vystoupení známých osobností, zejména exulanta Jaroslava Hutky; STOPA 2: Manifestace v Bratislavě (Ivan Hoffmann); Milan Kňažko odpovídá v televizní besedě na otázky Petera Weisse (připravila Agneša Kalinová); Rozhovor s redaktorem RFE Pavlem Pecháčkem (Lída Rakušanová); Telegram OF adresovaný prezidentu republiky apelující na propuštění všech politických vězňů (čte Karel Kühnl).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 25.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 040

next subjects