Languages

Rkp. 17 – Památník Zikmunda Válka a Kryštofa Adama Holbecka

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
alternate name
Iohan. Posthii Germershemii tetrasticha in Ovidii Metamor. Lib. XV., quibus acceserunt Vergilii Solis figurae, elegantiss. et iam prium in lucem editae. Schöne Figuren aus dem fürtrefflichen Poeten Ovidio..., 1563
language
Latina, němčina
origin
Bez určení
dimension
Výška: 15 cm, Šířka: 10,5 cm
material
Papír
technique
Malba
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 15, 187 ff.

next subjects