Languages

Rkp. 24 – Památník Adama z Eggu

description

Kožená vazba zdobená slepotiskem (XIX. stol.).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Latina, němčina, italština, řečtina, francouzština
origin
Bez určení
dimension
Výška: 15 cm, Šířka: 10,5 cm
material
Papír, Papír, vazba kožená zdobená slepotiskem (XIX. stol.)
technique
Malba
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 22, 242 ff.

next subjects