Languages

Návrat Jiřího Bauma z cesty kolem světa, 21. prosinec 1935

description

Zdánlivě nezajímavá strojopisná kopie žádosti muzejního přírodovědce Jana Obenbergera o bezcelním odbavení vozu honorárního asistenta NM Jiřího Bauma připomíná Baumovu cestu (v doprovodu manželky Růženy) kolem světa podniknutou v roce 1935. V jejím průběhu manželé Baumovi navštívili mj. Indii, Austrálii, Filipíny, Japonsko, Havajské ostrovy a USA. Šlo o náročný podnik, uskutečněný pod záštitou Národního muzea, který výrazně obohatil muzejní zoologické sbírky. Cesta samotná se poté stala námětem nejúspěšnější knihy Jiřího Bauma Okolo zeměkoule autem a lodí (Praha 1937).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Fotografie
dating
20. století, 21.12.1935
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Fotografický proces
inventory number
ANM, registratura Zoologického oddělení NM, karton č. 11

next subjects