Languages

Jednací protokoly schůzí Kuratoria Matice české, 1831–1846

description

Matice česká, neboli „Sbor muzejní pro vědecké vzdělávání řeči a literatury české" byla založena provoláním Josefa Jungmanna, Jana Svatopluka Presla, Františka Palackého a Rudolfa Kinského před 180 lety - 1. ledna 1931. Úřední spisy z její činnosti jsou uložené v Archivu Národního muzea, včetně první knihy jednacích protokolů kuratoria. Kniha byla v roce 2008 částečně restaurována v Národním archivu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní Muzeum - Matice česká
type
Archiválie
dating
19. století, 1831-1846
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
ANM, Matice česká, kniha č. 1, archivní kulturní památka č. 65

next subjects