Languages

Finanční patent

description

20. února 1811, vydal císař František I. tzv. finanční patent, kterým s účinností od 15. března nařizuje výměnu papírových bankovek v poměru 5:1. Tímto znehodnocením měny, označovaným jako rakouský státní bankrot, se stát zbavil velké části svých dluhů, ale mělo těžké dopady na úspory středního stavu i šlechty a přineslo všeobecné zdražení.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka patentů - E
type
Archiválie
dating
19. století, 20.2.1811
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, sbírka patentů E, 20. 2. 1811

next subjects