Languages

První zákon ČSR

description

Rukopisný koncept prvního zákona Československé republiky ze dne 28. října 1918 s prohlášením naší státní samostatnosti se dochoval v osobním fondu JUDr. Aloise Rašína. Kdo očekává, že tento významný státoprávní dokument má honosnou oficiální podobu, bude zklamán - je to zažloutlý list papíru formátu A5, po obou stranách popsaný obyčejnou tužkou rukou Aloise Rašína, s podpisy dalších členů Národního výboru Antonína Švehly, Jiřího Stříbrného, Františka Soukupa a Vavro Šrobára. V roce 2008 byl odborně restaurován v Národním archivu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Osobní fondy
group
Rašín Alois
type
Archiválie
dating
20. století, 28.10.1918
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
ANM, fond A. Rašín, 814, AKP CR č. 62, první zákon ČSR

next subjects